Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Concerten

Ons huidige project sluiten we af met een feestelijke openbare repetitie op 11 oktober.