Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Zomerproject: Renaissancemeesters

In het zomerseizoen 2017 organiseerden we een kort project rond drie belangrijke Renaissancecomponisten: Josquin des Prez (ca. 1450-1521), Palestrina (1525- 1594) en Sweelinck (1562-1621).

Maarten Luther zei over Josquin: ‘Terwijl andere componisten moeten doen wat de noten willen, is Josquin meester over de noten.’ Wij zingen van hem het motet Ave Maris Stella, dat gebaseerd is op een heel oude hymne, die nog uit de negende eeuw stamt. De melodie van deze hymne komt steeds in de verschillende stemmen terug. Net als sommige van zijn tijdgenoten uit Frans Vlaanderen werkte Josquin een belangrijk deel van zijn leven in Italië.

Een paar generaties later maakte Palestrina zich hun technieken volledig eigen en transformeerde ze tot een serene, persoonlijke stijl. Zijn Missa brevis werd in 1570 voor het eerst gepubliceerd, maar vermoedelijk heeft Palestrina het werk al rond 1558 geschreven. Anders dan gebruikelijk in die tijd is deze mis niet gebaseerd op een bestaande compositie, maar door de herhaling van bepaalde muzikale motieven ontstaat er toch een duidelijke eenheid in het werk.

Sweelinck was behalve organist van de Oude Kerk in Amsterdam ook een vooraanstaand componist. De meerstemmige zetting van alle 150 psalmen was voor hem een levenswerk. Weliswaar mochten zijn polyfone composities destijds niet in de kerk gezongen worden, maar in huiselijke kring werden ze regelmatig uitgevoerd. Wij zetten 1 of 2 van zijn psalmen op onze lessenaars.