Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Dat ick betovert ben - 26 april 2015

Muziek uit de Lage Landen

De afgelopen jaren heeft er regelmatig muziek van Nederlandse componisten op het programma van Cappella Calluna gestaan, in combinatie met verschillende andere composities. In dit project stelden we Nederlandse muziek nu eens helemaal centraal. Daarbij vatten we het begrip de ‘Lage Landen’ op in historische zin; in de Renaissance vormden het huidige Nederland, België en het noorden van Frankrijk samen een politiek-geografische eenheid. De muziek beleefde hier in die tijd een grote bloeiperiode. 

Programma

  • Josquin Desprez: Ave Maris Stella
  • Cornelis Padbrué: Dat ick betovert ben
  • Jan Pietersz Sweelinck: psalm 121 'Je lève mes yeux'
  • Johan Wagenaar: Musiciens qui chantez
  • Daan Manneke: psalm 121
  • Ton de Leeuw: Missa Brevis
  • Henk Badings: O mistress mine
  • Henk Badings: Finnegan's wake

Intermezzo's

De violistes Thirza en Judith van Driel verzorgden twee intermezzi: van barokcomponist Willem de Fesch Sonate no. 1 in G en van Henk Badings een weinig uitgevoerd 31-toons werk Sonate no. 2 voor twee violen. Een heel bijzondere belevenis om dit stuk te horen, waaraan de uitgebreide introductie met enige uitleg over het 31-toonssysteem zeker bijdroeg.