Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Cappella Calluna: 
Reiny Boers, voorzitter
Agnes Bruggeman, secretaris
Harrie Groothuis, penningmeester
Annemarie Geerts, lid
Ineke Reitsma, lid