Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Parels rond Palestrina

Eind september gaan we starten met een nieuw programma, ‘Parels rond Palestrina’. Hierin staan enkele delen uit de Missa Brevis van Palestrina centraal. Daaromheen zingen we een breed repertoire van zowel oude als hedendaagse muziek, met werk van componisten als Orlando di Lasso, Daan Manneke en Ton de Leeuw.

Het concert zal plaatsvinden in maart/april 2019. Ervaren koorzangers in alle stemgroepen zijn welkom!