Cappella Calluna
Kleinkoor met een groot geluid

Project: De grote oversteek

Op dit moment werken wij aan het project De Grote Oversteek.

Dit programma begint op het oude continent, met muziek uit de Codex Las Huelgas. Een bijzondere verzameling vroege een- en meerstemmige kerkmuziek, in Spanje opgetekend rond 1300. Dit handschrift bevat onder andere een motet waarbij 2 van de 3 stemmen ieder hun eigen tekst zingen, respectievelijk Gaude Virgo en Verbum Caro.

Ook later, in de renaissance, werd in Spanje prachtige muziek gecomponeerd door componisten als Vittoria en De Morales.

Daarna steken we met de missionarissen de Grote Oceaan over naar de Nieuwe Wereld en belanden in Mexico. Daar klonk rond 1550, in het Nahuatl, Dios itlaconantzine. Van Hernando Franco, de eerste componist van betekenis die zich in Nieuw Spanje vestigde.

Een eeuw later werd de Creoolse componist Francisco López Capillas zo beroemd, dat zijn muziek de omgekeerde weg terug naar Spanje vond. Van hem zingen we Cui Luna, Sol et omnia.

Tot slot staat er muziek uit het moderne Amerika op het programma, van componisten als Barber (To be sung on the water, Let down the bars, o death), Cheryl Lynn Helm, Whitacre (This marriage) en Morton Lauridsen. Ook in deze tijd blijven de banden tussen Amerika en Europa bestaan. 


Planning

De planning van het project is als volgt:

Meezingen?

Voor dit programma repeteren we elke dinsdagavond in de periode van eind september tot en met eind maart. Zangers in alle stemgroepen zijn welkom. We rekenen erop dat iedereen zijn partijen zelfstandig thuis instudeert.

Wil je meezingen? Je kunt je met onderstaand formulier aanmelden.